Juvenis Provides Creative Ideas

BİZE DAİR

Assos İlaç, Dermatoloji, Plastik Cerrahi, Jinekoloji, Pediatri, Ortopedi, Fizik Tedavi, Nefroloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Cerrahi Branşlara yönelik ilaçların yanı sıra, çok seçkin kozmetik ve güneş koruyucu ürünleri ile sektörde faaliyet göstermektedir.

Kuruluşundan bu yana, yeterli derecede çözüm sunulamayan tedavi alanlarını tespit ederek, bu alanlara yönelmeyi hedefleyen şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından bu yana önemli yeniliklere öncülük ederek, hayati öneme sahip ürünleri Türk tıbbının kullanımına kazandırmıştır.

Sağlık sektöründe faaliyet göstermenin sorumluluk ve bilinci ile çalışma alanlarımız ve ürünlerimizle ilgili doğru, güvenilir bilgileri hizmet verdiğimiz sağlık çalışanlarına etik kurallar çerçevesinde sunmak, onların tıbbi pratikleri için güvenilir bir partner olmayı başarmak başlıca amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Hasta ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kaliteli ürün ve hizmetlerle cevap verilmesine, hasta ve müşterilerimizle sürekli ve yeterli iletişimde bulunarak sorunların tanınmasına, çözüm yollarının gösterilmesine ve gelecek ihtiyaçlarının belirlenmesine önem veriyoruz. Hasta ve müşterilerimizin kişisel haklarına, çalışma koşullarına da saygılı davranmak bu anlayışın bir parçasıdır.

Bütün ticari faaliyetlerimizde, tıp sektörü içinde çalışma disiplinimizde var olan bütün sosyal, kültürel ve etik değerlere sahip çıkıyor, ulusal ve uluslararası bütün kurallara uygun çalışıyoruz.

Çalışmalarımızı, çevreye zarar vermeyecek ve onu gelecek kuşaklara aktarma konusunda gerekli özeni en üst düzeyde gösterecek şekilde yapılandırıyoruz.

Bugün itibari ile ABD, Fransa, Almanya, İsviçre, Kanada, İngiltere, Belçika gibi ülkelerin seçkin ilaç ve kozmetik firmaları ile iş ortaklığı içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketimizin, Türkiye geneline yayılmış 13 Bölge Müdürlüğü ve 150'ün üzerinde saha personeli mevcuttur.

Bölümlerimiz
Satış - Pazarlama
Misyonu, insanımızın en kaliteli sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam süresini uzatmak olan şirketimizin Satış-Pazarlama bölümü, doktor, eczacı ve insanlarımızın hizmetine sunduğu ürün tanıtımlarının bilimsel temeller doğrultusunda etik bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde tıbbi etik ve bilimsel gerçeklikten uzaklaşmadan yaratıcı çözümlere odaklanan bölümümüz, kendisini sürekli yenilemekte ve büyümekte; bu büyümede de öz kaynaklarına önem vermektedir.

Ruhsatlandırma
Kullanıma sunulacak tüm ürünlerin bakanlık izinlerinin alınmasını takiben, fiyatlandırma süreçlerinin yönetilmesi, geri ödeme listesine dahil olacak ürünlerin başvurularının hazırlanması, bu süreçlerin yürütülmesi esnasında ruhsatlandırma ile ilgili ulusal ve uluslararası aktivitelerin takibi ruhsatlandırma bölümünün sorumluluğu altındadır.

Medikal
Ürünlerimizle ilgili her türlü tıbbi destek görevini yerine getirerek, klinik çalışmaların yönetilmesi ve koordine edilmesini sağlamak, medikal araştırmalarda bulunmak; ürünlerimizi, doktorlara ve satış ekibine en etkin şekilde aktarmak, farmakovijilans faaliyetlerini sürdürmek ve ruhsatlandırma çalışmalarına destek vermekle yükümlüdür.

Eğitim
Kurumumuz çalışanlarının işin gerektirdiği en üst düzey tıbbi ve teknik bilgiye sahip olması için sürekli bir gayret içerisinde olan eğitim bölümümüz, özellikle tıbbi satış temsilcilerimizin eğitimlerinin mevcut en iyi stadartlarda olmasını temin etmeye çalışmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim programları, yıl içerisinde gerçekleştirilen performans görüşme ve değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya konmaktadır. Amacımız, çalışanların yeni gelişme ve yeniliklere uyum sağlamalarına katkıda bulunarak, ürünlerimizin en doğru, bilimsel ve etik bir şekilde tanıtılmasını sağlamaktır. ASSOS Akademisi olarak isimlendirdiğimiz bu bölümdeki faaliyetlerimiz, şirketimizi sektörde farklı kılacak haklı bir gurura sahiptir.

Finans
Finansal analiz, planlama ve kontrol, bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin formülasyonu ve implementasyonu; sermaye yönetimi, muhasebe ve finansal sistemlerin geliştirilmesi; uzun ve kısa süreli kaynak kullanımı planlaması, denetimi ve etkinliğinin kontrolü gibi faaliyetlerin sürdürülmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları
Çalışanların kuruma bağlılıklarını sağlamak, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları konusunda farkındalıklarını arttırmak, organizasyonel gelişim bilinci ile insan odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar için proje ve uygulamalar oluşturmak ve etkin geri dönüşlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız için tıklayınız...

Sitemizde yer alan bütün konular hekimler ve sağlık hizmeti veren uzmanlar için hazırlanmıştır.