Juvenis Provides Creative Ideas

 1. İNSAN KAYNAKLARI


 2. Assoslu Olmak
 3. Çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur duydukları bir organizasyonu hedefliyoruz. Bu organizasyon içinde her bireyin maksimum katkısı ile başarılı bir geleceğin olacağına inanıyoruz. Burada edinilen bilgilerin, kazanılan deneyimlerin kurumumuzu Assos Akademisi haline getirmesi için çalışıyoruz.
 4. Organizasyonel amaçlarımızı gerçekleştirmede; verimliliği arttırmak, çalışanlarımızın iş yaşamına ve şirkete olan bağlılıklarını sürekli kılmak amacıyla yıl içerisinde gösterdikleri performansa bağlı olarak maddi ve manevi ödüllendirmeler yapıyoruz.
   İlkelerimiz;
  1. Dürüstlük
  2. Çalışkanlık
  3. Etik değerler çerçevesinde hizmet vermek
 5. Bölümlerimiz
 6. Satış - Pazarlama
 7. Misyonu, insanımızın en kaliteli sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam süresini uzatmak olan şirketimizin Satış-Pazarlama bölümü, doktor, eczacı ve insanlarımızın hizmetine sunduğu ürün tanıtımlarının bilimsel temeller doğrultusunda etik bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde tıbbi etik ve bilimsel gerçeklikten uzaklaşmadan yaratıcı çözümlere odaklanan bölümümüz, kendisini sürekli yenilemekte ve büyümekte; bu büyümede de öz kaynaklarına önem vermektedir.
 8. Ruhsatlandırma
 9. Kullanıma sunulacak tüm ürünlerin bakanlık izinlerinin alınmasını takiben, fiyatlandırma süreçlerinin yönetilmesi, geri ödeme listesine dahil olacak ürünlerin başvurularının hazırlanması, bu süreçlerin yürütülmesi esnasında ruhsatlandırma ile ilgili ulusal ve uluslararası aktivitelerin takibi ruhsatlandırma bölümünün sorumluluğu altındadır.
 10. Medikal
 11. Ürünlerimizle ilgili her türlü tıbbi destek görevini yerine getirerek, klinik çalışmaların yönetilmesi ve koordine edilmesini sağlamak, medikal araştırmalarda bulunmak; ürünlerimizi, doktorlara ve satış ekibine en etkin şekilde aktarmak, farmakovijilans faaliyetlerini sürdürmek ve ruhsatlandırma çalışmalarına destek vermekle yükümlüdür.
 12. Eğitim
 13. Kurumumuz çalışanlarının işin gerektirdiği en üst düzey tıbbi ve teknik bilgiye sahip olması için sürekli bir gayret içerisinde olan eğitim bölümümüz, özellikle tıbbi satış temsilcilerimizin eğitimlerinin mevcut en iyi stadartlarda olmasını temin etmeye çalışmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim programları, yıl içerisinde gerçekleştirilen performans görüşme ve değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya konmaktadır. Amacımız, çalışanların yeni gelişme ve yeniliklere uyum sağlamalarına katkıda bulunarak, ürünlerimizin en doğru, bilimsel ve etik bir şekilde tanıtılmasını sağlamaktır. ASSOS Akademisi olarak isimlendirdiğimiz bu bölümdeki faaliyetlerimiz, şirketimizi sektörde farklı kılacak haklı bir gurura sahiptir.
 14. Finans
 15. Finansal analiz, planlama ve kontrol, bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin formülasyonu ve implementasyonu; sermaye yönetimi, muhasebe ve finansal sistemlerin geliştirilmesi; uzun ve kısa süreli kaynak kullanımı planlaması, denetimi ve etkinliğinin kontrolü gibi faaliyetlerin sürdürülmesinden sorumludur.
 16. İnsan Kaynakları
 17. Çalışanların kuruma bağlılıklarını sağlamak, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları konusunda farkındalıklarını arttırmak, organizasyonel gelişim bilinci ile insan odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar için proje ve uygulamalar oluşturmak ve etkin geri dönüşlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Sitemizde yer alan bütün konular hekimler ve sağlık hizmeti veren uzmanlar için hazırlanmıştır.