Juvenis Provides Creative Ideas

 1. KARİYER


  1. Kadro ihtiyacımızı daha önce ilaç sektöründe tecrübesi bulunmayan veya kısa dönem çalışmış olan adaylardan karşılamayı tercih ediyoruz.
  2. Adaylarımızı kendi kurum kültürümüze uygun olarak, üst düzey eğitimlerden geçirerek sahaya hazırlıyoruz.
  3. Saha çalışanlarımıza sektörde genel sıfat olan “Tıbbi Mümessil” yerine “Ürün Danışmanı” demeyi tercih ediyoruz. Çünkü eğitime çok önem veriyor ve ürünlerimizi yalnızca bilgimizle sunmayı hedefliyoruz.
  4. Assos İlaç olarak, kendi yöneticilerimizi kendi aramızdan seçmeyi temel prensiplerimizden biri olarak görüyoruz.
  5. Büyümeye devam eden kurumsal yapımız ile yeni doğan yönetici pozisyonlarını, kendi çalışanlarımız içerisinden seçmemiz ve yetiştirmemiz, ASSOS’ ta kariyer basamaklarının emin adımlarla ilerlenebileceğini göstermektedir.
 2. İşe Alım
 3. Şirketimiz içerisinde oluşan açık pozisyonlara; kurum kültürü, politikası ve hedeflerine uygun özellik ve yetkinliklere sahip adaylar istihdam etmekteyiz.
 4. İşe alım sürecimiz, şirketimize çeşitli yollardan (e-mail, fax, internet sitemiz, www.kariyer.net) ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlamaktadır.
 5. Şirket içerisindeki açık pozisyonlarla ilgili, işbirliği halinde olduğumuz www.kariyer.net insan kaynakları sitesinden yapılan iş başvuruları aday havuzumuzda toplanmaktadır.
 6. Aranılan pozisyonla ilgili gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvurular, ilgili aday havuzumuza yönlendirilir.
 7. İstanbul dışındaki bölgelerimiz için başvuruda bulunan ürün Danışmanı (Tıbbi Mümessil) adaylarının ilk iş görüşmeleri, ilgili Bölge Yöneticisi tarafından ya da İnsan Kaynakları tarafından online olarak gerçekleştirilmektedir. Bölge Yöneticisi tarafından olumlu değerlendirilen aday, İnsan Kaynakları ve üst yönetim ile bir görüşme yapmak amacı ile İstanbul'daki merkez ofisimize yönlendirilir.
 8. Görüşme süreçleri tamamlandıktan sonra, uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyoruz. Teklifin kabul edilmesi durumunda, yeni çalışma arkadaşımızla yolumuza devam ediyoruz.
 9. İşe Alım Sürecinde Kullandığımız Araçlar
 10. Klasik Mülakatlar
 11. Adaylarımızın kendilerini daha rahat ifade edip, daha iyi diyaloglar kurulabildiğine inandığımız için özellikle Tıbbi Mümessil görüşmelerini “birebir mülakat” tekniği ile gerçekleştiriyoruz.
 12. Toplu Mülakatlar
 13. Özellikle merkez pozisyonlarımızın seçiminde kullandığımız toplu mülakatları gerçekleştirme amacımız; adayın verilen amaca ulaşmak için diğer grup üyeleri ile ne kadar koordineli çalıştığını, farklı fikirleri ve eleştirileri nasıl ele aldığını ve grup içerisinde lider mi yoksa üye rolüne mi sahip olduğunu görmek istememizdir.
 14. Kişilik Envanteri
 15. Adayın ön plana çıkan kişilik özellikleri ve bu bağlamda kişinin işe uygunluğu açısından yetkinliklerini ölçen kişilik testleridir.
 16. Yabancı Dil Seviye Belirleme Testi
 17. Yurtdışı bağlantılı birçok firma ile ortaklığımız olduğundan, özellikle Ruhsatlandırma ve Medikal Departmanlarımız için yabancı dil zorunludur.
 18. Genel Kültür-Genel Yetenek Testleri
 19. Adayların görsel algılama hızı, hafıza, mantık yürütme, problem çözebilme, veri değerlendirme yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktayız.
 20. Açık pozisyonlarımızı görmek ve iş başvurusunda bulunmak için, www.kariyer.net sitesini kullanabilirsiniz.
 21. Oryantasyon ve İşbaşı Eğitimi
 22. Oryantasyon süreci, iş teklifi yapılan adayın teklifi kabul etmesi ile başlamaktadır.
 23. Çalışanın kurumsal süreçlere adapte olmasını sağlayacak tüm bilgi, beceri ve öğrenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir programdır.
 24. Yeni çalışma arkadaşımıza, rehber çalışanlar tarafından; şirket tanımı, çalışma saatleri, yapılacak işin tanımı, servis bilgileri, işyeri kuralları, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, ürün eğitimleri, iş tarifi ve pratiği eğitimleri verilir. İşe başladığında verilecek Oryantasyon CD’sinde de kendisine yardımcı olabilecek birçok bilgiyi bulabilecektir.
 25. Bu eğitimlerle; işe yeni başlayan kişinin kurum kültürüne adaptasyonunun hızlandırılması ve iş ortamında sosyalleşmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir.
 26. Performans Yönetimi
 27. Kurumsal gelişimin kişisel başarıyla mümkün olacağı inancından yola çıkarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımalarına katkıda bulunmak, mevcut görevlerinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için gerekli desteği almalarını sağlamak, kuruma bağlılıklarını sürekli kılmak amacıyla performans yönetimine büyük önem veriyoruz.
 28. Performans değerlendirme, saha satış ekibi ile yıl içerisinde dönemsel olarak gerçekleştirilen ikili ziyaretler, sınav notları, bölgesel ve kişisel satış performansı doğrultusunda elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 29. Genel Merkez çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri, bağlı oldukları yöneticileri ile dönemsel olarak gerçekleştirdikleri performans görüşmeleri, yıl içerisindeki kişisel ve mesleki ilerleme ve başarıları dikkate alınarak düzenlenmektedir.
 30. Performans Yönetimi, çalışanlarımıza, kendi başarılarını ve geliştirmeleri gereken yönlerini görmelerini sağlamakla beraber, kurumumuzun, çalışanlarla belirlediği hedeflerin ne ölçüde yerine getirildiğine dair veriler sunarak, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan en önemli İnsan Kaynakları uygulamalarımız arasında yer almaktadır.
 31. İş Fırsatları ve İş Başvuru Formu
 32. Açık pozisyonlar için tıklayınız.
 33. Genel Başvuru için tıklayınız.

Sitemizde yer alan bütün konular hekimler ve sağlık hizmeti veren uzmanlar için hazırlanmıştır.