Akineton® 2 mg Tablet

Biperiden hidroklorür
Ürün Bilgisi
Net Miktar:
100 Tablet
Form:
Tablet
Etkin Madde:
Biperiden Hidroklorür

AKINETON® etkin madde olarak her bir tabletinde 2 mg Biperiden hidroklorür içeren, antiparkinson ilaçlar (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) sınıfına dahil bir tıbbi üründür. Etkin madde biperiden, esas olarak merkezi sinir sistemi üzerinde etki gösteren, antikolinerjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçlar sınıfından bir maddedir.

Parkinson sendromu (çeşitli nedenlere bağlı olarak Parkinson hastalığına benzer belirtilerin ortaya çıkması), özellikle kas sertliği ve titremenin (tremor) tedavisinde, Nöroleptik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ve benzer etki gösteren ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal (hareket bozukluğu)  belirtilerin (örneğin kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu ani başlangıçlı hareket bozukluğu, yerinde duramama hali ve Parkinson sendromu) tedavisinde.

Biperiden ile tedaviye, normal olarak küçük dozlar ile başlanır; doz, terapötik etki ve istenmeyen etkilere bağlı olarak artırılır. Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır.

Tablet

ASRAP