PK - Merz 200 mg/500 ml i.v. İnfüzyonluk Çözelti

Form

:

İnfüzyon Çözeltisi

Etkin Madde

:

Amantadin sülfat

Ticari Şekli

:

2 İnfüzyon Şişesi

Sitemizde yer alan bütün konular hekimler ve sağlık hizmeti veren uzmanlar için hazırlanmıştır.