Tofranil® 25 mg Kaplı Tablet

Imipramin HCI
Ürün Bilgisi
Net Miktar:
50 Kaplı Tablet
Form:
Tablet
Etkin Madde:
Imipramin HCI

TOFRANIL®, imipramin hidroklorür etkin maddesi içerir ve depresyon duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

TOFRANIL®, yetişkinlerde psikiyatrik (manik defresif psikozun depresif fazı, maskelenmiş depresyon, nörotik depresyon, şizofrenik psikozda depresyon), nörolojik ve diğer hastalıklar [geç yaşta başlayan (involüsyonel) depresyon, nörolojik hastalıklar ve diğer organik koşullardaki ciddi depresyonlar] veya tetikleyici bir olaya dayalı depresyon (reaktif depresyon) süresince oluşan çeşitli formlardaki depresyon tedavisinde kullanılır.

Erişkinler: Ayaktan tedavi gören hastalarda: Tedaviye günde 1-3 defa 25 mg’la başlanır ve günlük dozajı yavaş yavaş 150-200 mg’a yükseltilir. Bu dozaja ilk haftanın sonunda ulaşılmalı ve belirgin düzelme sağlanıncaya kadar kullanılmalıdır. Dozun dikkatle azaltılması yoluyla her hastada ayrı ayrı belirlenmesi gereken idame dozu, genellikle günde 50-100 mg arasındadır.

Hastanede tedavi gören hastalarda: Tedaviye günde 3 defa 25 mg ile başlanır. Dozaj her gün 25 mg artışlarla günlük doz 200 mg’a çıkıncaya kadar artırılır ve bu dozaja, hastanın durumu düzelinceye kadar devam edilir. Ağır vakalarda günde 300 mg üçe bölünmüş uygulama ile verilebilir. İdame dozu, her hastada ayrı ayrı belirlenmelidir (genellikle günde 100 mg).

Tablet

ASRAP