Aethoxysklerol® %2

I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Aktif İçerikler
Form:
I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul
Etkin Madde:
Lauromacrogol 400
Ticari Şekli:
Her biri 2 ml çözelti içeren 5 ampul

AETHOXYSKLEROL® % 2 orta büyüklükteki varislerin (örneğin, koleteral varisler) sklerizasyon ile tedavisi için kullanılır.

AETHOXYSKLEROL® örümcek ağı görünümündeki damarların ve örümcek ağı görünümündeki damarların merkezi damarlarının skleroterapi* ile tedavisinde kullanılır.

*Skleroterapi, varisli damar (toplardamar genişlemesi durumunda) içine sklerozan (büzüştürücü) bir solüsyon enjekte ederek damar boşluğunu tamamen kapatma yöntemidir.

Genel olarak, 1 kg vücut ağırlığı başına önerilen günlük 2 mg lauromacrogol 400 dozu aşılmamalıdır. 70 kg ağırlığındaki bir hasta için, toplam 140 mg’a kadar lauromacrogol 400 enjekte edilebilir. 140 mg lauromacrogol 400, 7 ml AETHOXYSKLEROL® içinde bulunur.

% 2 I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ASRAP