Değerlerimiz

“Herkes için sağlık” prensibiyle sağlık sektöründe çıktığımız yolculukta yolumuzu, sahip olduğumuz temel değerlerimiz aydınlatıyor.

Kalite Odaklılık; Üretimden pazarlamaya tüm süreçlerimizde en iyisini sunarak sektörümüzde farklılık yaratmaya çalışırız.

Güven Yaratmak; Bilimsel temeller doğrultusunda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını tüketiciler ve sağlık personelleriyle güvene dayalı şeffaflık ilkesine bağlı kalarak paylaşırız. Paydaşlarımızın bilgi ihtiyacını kısa süre içinde net bir şekilde gideririz.

Etik Olmak; Sağlık alanında çalışan bir kurum olduğumuzun bilinciyle, bilimin ışığında, sağlık alanındaki evrensel etik ilkelerine, yasalara, toplumsal hassasiyetlere sıkı bir şekilde bağlı kalarak insanların hayat kalitesini yükselten çözümler üretiriz.

Çalışkan Olmak; Sağlık alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eder ve bu gelişmeleri insanlığın faydasına kullanmak için çaba gösteririz.

Bireye Saygı; Çalışanlarımızın kurumumuzun en önemli değeri olduğunu bilir, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini gerçekleştirmeleri için onlara olanaklar sunarız. Çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan çalışma ortamını yaratırız.
ASRAP