Akineton® 5 mg/ml IM/IV

Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti

Ürün Bilgisi
Net Miktar:
5 Ampul
Form:
Ampul
Etkin Madde:
Biperiden laktat

AKINETON® etkin madde olarak her 1 ml içerisinde 5 mg Biperiden laktat içeren enjeksiyon için çözelti formunda olan bir ilaçtır. Etkin madde biperiden, esas olarak merkezi sinir sistemi üzerinde etki gösteren, antikolinerjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçlar sınıfından bir maddedir.

Özellikle hızlı bir etki başlangıcı istenildiğinde veya ciddi Parkinson sendromu (çeşitli nedenlere bağlı olarak Parkinson hastalığına benzer belirtilerin ortaya çıkması), özellikle kas sertliği ve titreme (tremor) vakalarında başlangıç tedavisi olarak, Nöroleptik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili ilaçlar) ve benzer etki gösteren ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal (hareket bozukluğu) belirtilerin (örneğin akut kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu, yerinde duramama hali ve Parkinson sendromu) tedavisinde, Nikotin zehirlenmesi, organofosfat içeren bileşiklerle (böcek ilaçları ve savaş gazlarında bulunan bileşikler) zehirlenmelerin tedavisinde.

Biperiden ile tedaviye, normal olarak küçük dozlar ile başlanır; doz, terapötik etki ve istenmeyen etkilere bağlı olarak artırılır. Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır.

Ampul

ASRAP