Ntcain® 100 mg/10 ml IM Enjeksiyonluk Çözelti

%1 Prokain hidroklorür
Ürün Bilgisi
Net Miktar:
50 Ampul
Form:
Ampul
Etkin Madde:
%1 Prokain hidroklorür

NTCAIN®, etkin maddesi prokain hidroklorür olan, enjeksiyonluk çözelti içeren 10 ml’lik ampuldür.

Prokain hidroklorür ester yapılı anestezik grubuna aittir ve lokal infiltrasyon anestezisinde (yara, küçük ameliyatlar (minör cerrahi), yanık, hasarlı deri (abrazyonlar) vb.) için kullanılır.

Lokal infiltrasyon anestezisi: Genel olarak doz, gerekli anestezik etkiye ve anestezi uygulanacak bölgenin genişliğine bağlıdır. Yetişkinlerde infiltrasyon anestezisi için maksimum doz 24 saatte 1000 mg’dır (10 ampul). İnfiltrasyon anestezisi ve diş tedavisi ile ilgili uygulamalarda doz, genellikle 1 veya 2 ml NTCAIN®’dir. İntramüsküler yolla uygulanır.

Ampul

ASRAP