PK - Merz 200 mg/500 ml i.v. İnfüzyonluk Çözelti

Amantadin sülfat

Ürün Bilgisi
Net Miktar:
2 İnfüzyon Şişesi
Form:
İnfüzyon Çözeltisi
Etkin Madde:
Amantadin sülfat

PK-MERZ® damar yolu ile infüzyon şeklinde uygulanan bir ilaçtır.

• Parkinson hastalığının şiddetli ve yaşamı tehdit eden vakalarında ve belirtilerin akut alevlenmesi sırasında acil ve yoğun bakım tedavisi olarak

• Ağızdan alınan tablet tedavisini geçici olarak bırakma durumunda

• Uyanıklığı ve duyusal algıyı artırmak amacıyla (değişik kaynaklı koma hastalarında ek tedavi ajanı olarak; travmatik beyin hasarı/ameliyat, anestezi sonrası gecikmiş uyanma durumunda ve benzer durumlarda)

Parkinson hastalığı: İlk kez PK-MERZ® monoterapisine başlanacaksa, günde 2 tablet ile tedaviye başlanmalıdır. Tam etkinlik 48 saat içinde görülmeye başlanır. Aynı zamanda başka bir tıbbi hastalığı olan veya diğer antiparkinson ilaçlarını yüksek dozda alan hastalarda tedaviye günde 1 tablet (100 mg/gün) ile başlanmalıdır. Bir veya birkaç haftalık tedavi sonrası, doz, standart seviye olan günde 2 kez alınacak 1’er tablet seviyesine (200 mg/gün) artırılabilir. Günlük 2 tablet (200 mg) dozuna cevap vermeyen hastalarda doz, gün içinde bölünmüş halde alınan 4 tablete (400 mg) çıkarılabilir. Doz günde 6 tableti (600 mg) geçmemelidir.

İnfüzyon Çözeltisi

ASRAP